Andmete visualiseerimine


Mis on andmete visualiseerimine?Põhjused miks kasutada infograafikuid enda veebilehel

Andmete visualiseerimine (data visualization) võimaldab suuri ja/või abstraktselt mõjuvaid andmemahtusid inimestele arusaadavale kujule viia. Andmete visualiseerimine, ehk neile visuaalse konteksti andmine, lubab ka esile tuua andmete olulisemaid aspekte, selgitada trende, mustreid ja korrelatsioone. Andmete visualiseerimisega on kokku puutunud ilmselt igaüks, sest ka näiteks Excelis klassikalise tulpdiagrammi või “piruka” joonistamine visualiseerib andmeid. Ent sageli võib probleemiks olla, et ehkki graafikud on sisuliselt korrektsed, ei mõju nende disain piisavalt stiilsena või on tegu andmestikuga, mida on raske või võimatu lihtsale graafiku kujule viia ning mis nõuab suuremat kujunduslikku sekkumist, või ka trende ja andmete muutumise kulgu visualiseerivat animeerimist.

Andmete visualiseerimine Maanteeametile
Andmete visualiseerimine Maanteeametile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meie tegeleme Kala Ruudus reklaamiagentuuris andmete visualiseerimisega nii staatilisel kui dünaamilisel moel. Joonistades sisendandmete põhjal ilusaid graafikuid, luues veebirakendusi, mis kuvavad dünaamiliselt muutuvate lähteandmetega reaalajas muutuvaid diagramme või visualiseerides andmeid animeeritud kujul videofailina. Andmete visualiseerimine võib olla matemaatiliselt absoluutselt täpne või, nagu vahel piisav on, mingit teatud osa andmetest visuaalselt võimendades ja stiliseerides.

Kuidas saame Sind andmete visualiseerimisel aidata?

  • Stiilsete staatiliste graafikute ja diagrammide joonistamisega lähteandmete või olemasoleva, aga viimistlemist vajava graafiku põhjal
  • Veebirakenduste väljatöötamisega, mis kuvavad graafikuid reaalajas uuenevate või fikseeritud lähteandmete põhjal
  • Animeeritud andmevisualiseeringutega, mis kuvavad ülevaateid andmestikust

 

Kui sinu uuringute, teadustöö, finantstulemuste või muul viisil saadud andmed vajavad visualiseerimist, siis võta meiega ühendust!

KONTAKT

Reklaamiagentuur Kala Ruudus

Aadress: Toompuiestee 33A, 10149, Tallinn
Reg. kood: 10280963
Tel: 631 3388
E-mail: kala@kalaruudus.ee