Töötaja väärtuspakkumine

Töötaja väärtuspakkumine

Tööandja väärtuspakkumine, või töötaja väärtuspakkumine, nagu seda vahel nimetatakse, on muutunud äärmiselt oluliseks teemaks. Tööandjad ja personaliosakonnad on hämmastusega märkama hakanud, et enam ei valitagi niivõrd endale töötajaid, kuivõrd valivad töötajad endale tööandja! Eks see ole muidugi kahepoolne protsess, aga tööintervjuud on märksa kahesuunalisemad intervjuusituatsioonid kui kunagi varem.

Mis on väärtuspakkumine?

Töötaja/tööandja väärtuspakkumine on komplekt väärtuseid, mida tööandja töötajatele pakub. Nii selleks, et leida uusi motiveeritud töötajaid kui ka selleks, et hoida olemasolevaid. See hõlmab endas kõike, mida töötaja saab oma aja ja vaeva eest, mille ta tööandja heaks panustab. Ning see tähendab rohkemat kui pelgalt töötasu ja muid käegakatsutavaid eeliseid. Tegelikult ongi töötaja väärtuspakkumises esindatud ja ideaalselt balansseeritud nii see kõvade väärtuste pool kui ka pehmete väärtuste pool — sõbralik töökeskkond, huvitavad projektid, kodutöö võimalus.

 

Töötaja väärtuspakkumine on ammendav vastus (potentsiaalse) töötaja küsimusele: “Miks ma peaksin just teie organisatsioonis töötama? Mida sellist te mulle pakute, mida teised pakkuda ei saa?”

Miks on tööandja väärtuspakkumine vajalik?

Väärtuspakkumine aitab töötaja jaoks eristada sinu ettevõtet konkurentide omast ning muidugi positiivsel moel. Lisaks sellele, et töötaja väärtuspakkumine aitab talentidel otsustada sinu ettevõtte või organisatsiooni kasuks, aitab see tegelikult ligi meelitada just selliseid inimesi, kes sobivad sinu organisatsiooni kõige paremini. Neid, kes väärtustavad samu asju, mis tähendab, et nad toimivad paremini ülejäänud tiimis ja on lojaalsemad, sest tunnevad end sinu ettevõttes hästi. Seetõttu võib öelda, et väärtuspakkumine langetab kahtlemata ka värbamiskulusid.

 

Töötajad ei vali tööandjat enam ka pelgalt palga pärast. See on muidugi oluline faktor, aga täpselt sama oluliseks peetakse ka karjäärivõimalusi, põnevat tööd või näiteks peresõbralikku tööandjat. Seega võib ettevõte, kes on harjunud maksma lihtsalt kõige suuremaid palku avastada, et kaotab töötajaid vähem palka maksvatele konkurentidele, kel on selle profiiliga inimeste jaoks parem väärtuspakkumise tervik.

Millest väärtuspakkumine koosneb?

Märksa rohkemast kui pelgalt palgast ja hüvitistest. Läbimõeldud ja kõikehõlmav väärtuspakkumine koosneb viiest valdkonnast.

 1. Kompensatsioon
  Töötaja rahulolu palga, boonuste ja kogu kompensatsioonisüsteemiga tervikuna
 2. Hüvitised
  Palgaline puhkus, spordiklubide, silmaarsti vms kulude hüvitamine ja rahulolu kogu hüvitiste süsteemiga tervikuna
 3. Karjäär
  Karjäärivõimalused, kindlus selles osas, koolitused, töötaja hindamine ja tagasiside
 4. Töökeskkond
  Tunnetatud positiivne töökeskkond alates töötaja selgest arusaamisest oma tööülesannetest kuni hea töö- ja pereelu tasakaaluni, samuti iseseisvus, võimalus isiklikeks saavutusteks ja tunnustuseks
 5. Organisatsiooni kultuur
  Positiivsed suhted kolleegide ja ülemustega, koostöö, toetuse ja usalduse vaim, samuti töötaja nõustumine organisatsiooni eesmärkidega, eriti sotsiaalse vastutuse alal

Kuidas töötaja väärtuspakkumist luua?

Esiteks luuakse n-ö täiusliku kandidaadi persoona, milles on määratletud tema isikuomadused ja oskused. Täiuslik kandidaat on muidugi täiuslik otsitavasse ametisse, aga väga oluline on ka tema sobitumine organisatsiooni kultuuriga.

 

Teiseks määratletakse töötaja väärtuspakkumise põhikomponendid, millest oli eelpool juttu.

 

Kolmandaks viiakse läbi uuring organisatsiooni töötajate seas. Selle tulemusel saab selgeks, mida olemasolevad töötajad organisatsioonis kõige enam väärtustavad ja mis neid motiveerib.

 

Selle sammu järel ongi sul piisavalt infot, et oma organisatsiooni väärtuspakkumine töötajatele defineerida. Selleks, et see eriti tõhus oleks, hoolitse selle eest, et see liiga üldsõnaline ja loosunglik ei oleks, vaid kõnetaks väga täpselt seda sihtgruppi, keda oma organisatsiooni tööle soovid saada.

 

Millest koosneb väärtuspakkumine

KONTAKT

Reklaamiagentuur Kala Ruudus

Aadress: Toompuiestee 33A, 10149, Tallinn
Reg. kood: 10280963
Tel: 631 3388
E-mail: kala@kalaruudus.ee